คลังเก็บป้ายกำกับ: ไตเสื่อม

การใช้ยาปลุกเซ็กส์

การใช้ยาปลุกเซ็กส์
การใช้ยาปลุกเซ็กส์และ การมีเซ็กส์ที่มากเกินไปน้ำอสุจิมักจะมีปริมาณตัวเชื้ออสุจิน้อย อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นคนหนาวง่าย ปัสสาวะใสมาก อ่อนเพลียง่าย เป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมใช้ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ หรือกระตุ้นหยางของไตแต่เพียงด้านเดียว โดยไม่คานึงถึงการเก็บพลัง เก็บสารจิง

การใช้ยาปลุกเซ็กส์แล้วมีเซ็กส์บ่อยๆเปรียบเสมือนกับการใช้เงินอนาคตที่มีอยู่น้อยนิดเต็มที่ ผลเสียที่ตามมาคือ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่รุนแรงขึ้น และร่างการจะทรุดโทรมและแก่เร็วขึ้น มีโรคภัยมาเบียดเบียนมากขึ้น

การดื่มเหล้ากระตุ้นอารมณ์ทางเพศแล้วก็มีเซ็กส์ ก็เป็นข้อห้าม แม้ว่าเหล้าจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือด อวัยวะเพศอาจแข็งตัวแต่ไม่ยาวนาน เกิดภาวะหลั่งเร็วขณะเหล้าออกฤทธิ์ ทั้งส่งผลระยะยาวทาให้เกิดไฟของไตมาก เกิดการแข็งตัว หลั่งเร็วถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นขณะดื่มเหล้า จะมีผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

จะเห็นว่าการใช้ยาปลุกเซ็กส์ให้ทั้งคุณและโทษ ประโยชน์ก็มีโทษก็ตามมาจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราใช้ยายังไงแล้วใช้บ่อยแค่ไหน อย่าลืมว่ายาทุกชนิดให้ทั้งคุณและโทษด้วยความปรารถนาดีจากแอดมิน