คลังเก็บป้ายกำกับ: สวิงกิ้ง

เซ็กส์ในวัยเรียนฟรีเซ็กส์แลกคู่ของวัยรุ่นในปัจจุบัน

มีเซ็กในวัยเรียน
กรณีศึกษาเรื่องเซ็กส์ในวัยเรียนฟรีเซ็กส์แลกคู่ พฤติกรรมสวิงกิ้งหรือการแลกสับเปลี่ยนคู่นอนหรือเซ็กส์หมู่ในปัจจุบัน ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การขายยาปลุกเซ็กส์ก็มีเพิ่มขึ้นอีก ดังเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารที่มีการเสนอข่าวเรื่องพฤติกรรมนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งและเสนอข่าวเกี่ยวกับธุรกิจสวิงกิ้งที่แพร่หลายซึ่งติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มหรือเครือข่ายผ่านทางหนังสือใต้ดินหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการมีเซ็กส์แบบสวิงกิ้งอีกด้วย

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เสาะแสวงหาความตื่นเต้นในกิจกรรมทางเพศแปลกใหม่แต่ก็พบในคู่รักวัยรุ่นที่นิยมแลกคู่กันในกลุ่มเพื่อน ซึ่งเรื่องพฤติกรรมเซ็กส์หมู่หรือปาร์ตี้แลกคู่ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากว่าพฤติกรรมนี้เป็นการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติของวัยรุ่นที่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณีอันดีงามและเป็นทัศนคติที่ผิดบิดเบือนต่อการใช้ชีวิตคู่ที่เหมาะสมเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ต่อไป

หนุ่มสาววัยรุ่นที่มีพฤติกรรมนี้อาจให้เหตุผลว่าเป็น เรื่องรสนิยมตรงกันของเรากับเพื่อนในกลุ่มและไม่ใช่เรื่องผิดอะไรใหญ่โต แต่แท้จริงแล้วพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความเบี่ยงเบนทางเพศที่เป็นกิจกรรมทางเพศแบบหมู่ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติทางจิตใจที่ต้องรับการรักษาแต่อย่างใด

sex
การมีพฤติกรรมเซ็กส์หมู่หรือปาร์ตี้แลกคู่ก็อาจส่งผลกระทบให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียงหากกรณีมีผู้ไม่หวังดี แอบนำภาพที่ถ่ายขณะมีกิจกรรมทางเพศไปเรียกร้องเก็บเงินหรือนำภาพไปประจานต่อสาธารณะได้ รวมทั้งหากการมีกิจกรรมทางเพศแบบนี้ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สวิงกิ้งตามมา

ซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากๆกับวัยรุ่นหรือผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ เรื่องการมีเซ็กส์แบบแลกคู่หรือสวิงกิ้งนี้ ถ้าเป็นค่านิยมหรือว่าเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นเมื่อไรประเทศที่เป็นเมืองพุทธอย่างประเทศของเราคงต้องพิจารณากันแล้วล่ะว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเสียแล้ว