คลังเก็บป้ายกำกับ: ยานอนหลับโดมิคุม

โดมิคุม ยานอนหลับอันดับ1ที่ดีที่สุดในโลก

โดมิคุมมีลักษณะเปนเม็ดรีสีฟา ดานหนึ่งมีอักษรคําวา ROCH 15 สวนอีกดานหนึ่งจะมีขีดแบงครึ่งเม็ด ขนาดความแรง 15 มิลลิกรัม

โดมิคุม

โดมิคุม มีลักษณะเป็นเม็ดรีสีฟ้า ด้านหนึ่งมีอักษรคําว่า ROCH 15 ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีขีดแบ่งครึ่งเม็ด ขนาดความแรง 15 มิลลิกรัม

โดมิคุม หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้ คุณสมบัติคือยานอนหลับโดมิคุมสามารถทําให้หลับได้ในเวลาที่รวดเร็ว และไม่สามารถจดจําเรื่องราวในขณะนั้นได้ ยาตัวนี้สามารถผสมเครื่องดื่มเช่นน้ำผลไม้ เหล้า เบียร์ ชา กาแฟหรืออาหาร โดมิคุมเป็นยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอาซีพีน ( Benzodiazepine )มีชื่อทางเคมีว่า มิดาโซแลม (Midazolam ) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อการคำว่า โดมิคุม ( Dormicum ) มีฤทธิ์สงบประสาททําให้นอนหลับ และทําให้สูญเสียความทรงจําชั่วขณะ จึงนํามาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ เหมาะสําหรับคนที่หลับยาก

ถึงแม้ว่ายานอนหลับอย่างโดมิคุมจะมีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ผลข้างเคียงและโทษจากการใช้อย่างไม่ถูกต้องก็มีอยู่เหมือนกัน สำหรับผู้ที่ใช้ยาโดมิคุมต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกอย่างโดมิคุมหาซื้อตามร้านขายยาไม่ได้ เพราะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศและมีใช้แค่ในวงการแพทย์เท่านั้น