การเปลี่ยนลักษณะนิสัยการนอนช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น

การนอนหลับโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ

การใช้ยานอนหลับมากๆก็ไม่ดี ควรใช้เท่าที่จำป็นต้องใช้เท่านั้นเพราะยานอนหลับให้ทั้งคุณและโทษ ฉะนั้นควรใช้ให้พอดีกับกาละเทศะ มาอ่านบทความเกี่ยวกับการนอนหลันเลย เขาบอกว่าการเปลี่ยนลักษณะนิสัยการนอนช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นว่างั้น

จากการเก็บข้อมูลได้บอกว่า คนจำนวนมากสามารถนอนหลับได้เร็วขึ้น เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้เทคนิควิธีผ่อนคลายที่จะช่วยให้พวกเขานอนได้ราวกับ “ปิดสวิตช์” เลยทีเดียวงานวิจัยบอกว่า การทำกิจกรรมบางอย่างรวมกันสามารถช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้น เช่น การขึ้นนอนบนเตียงเมื่อเราเหนื่อยและง่วงพอที่จะนอนเท่านั้น และการอ่านหนังสือหรือดูทีวีบนเตีย งนอนทำให้เรานอนหลับได้ยากขึ้น และถ้าเรานอนไม่หลับก็เป็นการดีกว่าที่จะไปหาอย่างอื่นทำแทนที่จะพยายามข่มตานอนหลับ

และการตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันก็ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเช่นกัน ส่วนการงีบหลับในเวลากลางวันก็จะทำให้เรานอนหลับตอนกลางคืนได้ยากขึ้น
และถ้าเราเป็นโรคนอนไม่หลับอย่างเรื้อรัง ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และแอลกอฮอล์

“คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากาแฟ น้ำอัดลม หรือน้ำชา จะรบกวนการนอนหลับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็สามารถทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้เช่นกัน” Professor Peter Sawicki กล่าว เราไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องนอนหลับวันละ 8 ชั่วโมง

ทางสถาบันวิจัย ยังวิจัยว่าเราควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เราจะต้องการเวลานอนลดลง โดยที่เด็ก และวัยรุ่นต้องการเวลานอน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ส่วนผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ต้องการเวลานอนแค่ 7 ชั่วโมง