การนอนหลับกับภาวะของอารมณ์

การนอนหลับ
การนอนหลับ
อย่างมีความสุข การนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด มนุษย์ใช้เวลาไปกับการนอนถึง 1 ใน 3 ของชีวิต การนอนหลับจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การนอนไม่หลับหรือนอนหลับๆตื่นๆ ทำให้รู้สึกไม่สดชื่นหลังจากตื่นนอน เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราประสบได้ในชีวิตประจำวัน

การนอนหลับบางคืนในบางครั้งจะมีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นเป็นบางครั้งคราวบ้าง แต่ในบางคนอาการจะมีความรุนแรงและยาวนานจนกลายเป็นอาการนอนไม่หลับชนิดเรื้อรังขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมากเมื่อนอนไม่หลับ ทำให้ง่วงนอนในเวลากลางวัน สมาธิในการท างานลดลง เครียดและหงุดหงิดง่าย และถ้าภาวะนอนไม่หลับนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการแก้ไขโดยไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลและคนรอบข้างลดลงได้

เมื่อเราจะพูดถึงโรคนอนไม่หลับ หลายๆคนมักจะคิดไปว่าเกี่ยวข้องกับภาวะทางอารมณ์และความเครียด หรือการคิดมากทำให้ไม่กล้าที่จะบอกผู้อื่นหรือคนใกล้ชิดว่าตนเองกำลังมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอยู่ เพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจหรืออื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สาเหตุของโรคนอนไม่หลับนั้นมีมากมายหลายอย่าง

ในบางคนมีอาการนอนไม่หลับโดยที่ไม่มีสาเหตุ ไม่มีความเครียดใดๆเลย อยู่ๆอาการก็เกิดขึ้นมาเอง บางคนมีสาเหตุจากการใช้ยานอนหลับหรือสารบางอย่าง เช่น กาแฟ พวกที่มีอาเฟอีนทั้งหลาย บางคนเคยมีสาเหตุหรือเรื่องราวที่ทำให้นอนไม่หลับ เป็นต้น ดังนั้นการสืบค้นหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับจึงมีความสำคัญ เพื่อให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ถ้านอนไม่หลับแล้วความเครียดความโรยรา ความเหนื่อยล้าจะตามคุณมาทันที อาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งสิ้น จนอาจทำให้เกิดโรคใหม่ตามมาเช่น โรคประสาท ปวดหัวบ่อยๆ ถ้านอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรักษากันต่อไปนะจ้ะ